31 tháng 10, 2011

D'ray Nur ngẫu hứng

                              Dòng nước mãi bởi tình em bất tận. 
                              Hành trình thơm hương gió núi, mây ngàn,

                              Tia  chiều nhuộm đỏ lá vàng.

                              Bên em một chút nhẹ nhàng như sương.

                              Tơ trời dăm sợi vấn vương

                               Lời em như đã tỏ tường muội mông,

                               Một chút bụi nước, một chút nắng hồng

                               Lung linh bảy sắc cầu vòng ngang đây.
               IMG_9886


                                   BMT, 10-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét