18 tháng 1, 2016

YÊU NHAU MỘT THẬP KỶ

   Thấy tiêu đề của một bài báo của trang Báomới.com :


" Hari Won thừa nhận chia tay Tiến Đạt sau gần thập kỉ 

yêu nhau "      Tác giả bài báo đúng là vừa lắm chuyện lại vừa dùng 

chữ không đúng. Phải dùng chữ thập niên 十年 hoặc nói 

 10 năm đi cho mau hiểu. Lại còn i ngắn. 


      Các tự/từ điển như Khang Hi, Từ Hải, Học Sinh Cổ Hán 

Ngữ Từ Điển, Cổ Hán Ngữ Thường Dụng Tự Tự Điển 

đều giải thích Kỷ 紀 là đơn vị thời gian bằng 12 năm. Thập kỷ

 là 120 năm.

.
      Không biết Hari Won với Tiến Đạt là cái hĩm, cu tèo nào

 nhưng hai đứa yêu nhau đã được 120 năm. Ôi trời !


      Cũng như báo vẫn thường viết Thuốc Tân dược, Thuốc

Nông Dược. Dược là thuốc chứ còn gì nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét