9 tháng 8, 2011

Những Videoclip về NSND Y Moan Enuôl và các bạn Vinagas Tây NguyênSlideShow  NSND Y Moan Enuôi và các bạn Vinagas Tây Nguyên:


Anh muốn sống bên em trọn đời (hát mộcở nhà Y Moan )Đôi chân trần (hát mộc ở nhà Y Moan ):


Đôi mắt Pleiku (hát mộc ở nhà Y Moan ):


Giấc mơ Chapi (hát mộc ở nhà Y Moan ):
Y Moan hát trong chuyến CTXH ở Đức cơ-Gia lai:
Y Moan hát trong chuyến CTXH ở Đức cơ-Gia lai  (2):

Nói chuyện với Y Moan :NS.Nguyễn Cường nói chuyện vui ở nhà Y Moan :

                   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét