22 tháng 3, 2015

LAN CHU ĐINH ( Hoa trong vườn )

             Lan Chu đinh - Lan Cau - Spathoglottis - thuộc loài lan đất

                  Chờ em tự thuở hoang đường,
             Nụ hoa vừa nở trong vườn tịch liêu.
                    Hãy đến đây, em yêu kiều,
           Chắp thêm đôi cánh cho phiêu lãng đời.
                         Ở Việt Nam có 5 giống Chu Đinh là:

         Spathoglottis regneri, Spathoglottis aurea, Spathoglottis eburnea và pubescens thường được gọi chung là Chu đinh vàng. Hoa lớn khoảng 4cm, màu sắc thay đổi từ trắng ngà, vàng nhạt cho tới vàng tươi tùy loài. 
                               Spathoglottis plicata hay Chu đinh tím.
Lan Chu Đinh vàng
                       Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét