13 tháng 4, 2014

KỶ LỤC TUYỆT ĐỐI CỦA CÁC ĐỜI VUA HÙNG

        Chuyến này Tp.PLETKU, tỉnh Gia Lai lại bị vạ lây, trở nên nổi tiếng nhờ những tấm biển ghi tên , húy, tuổi, số vợ và con dưới tượng của 18 đời vua Hùng đặt tại Công viên ĐỒNG XANH xã An Phú, cách Pleiku khoảng 10 km, trên đường xuống Quy Nhơn. Người ít tuổi nhất là Hùng Duệ Vương 211 tuổi, người nhiều tuổi nhất là Hùng Chiêu Vương 692 tuổi. Người ít vợ nhất là Kinh Dương Vương, 6 bà; người nhiều vợ nhất là Hùng Triều Vương và Hùng Chiêu Vương, 60 bà.

         Những số liệu nầy được cho là của  tác giả VŨ KIM BIÊN nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn - Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Phú thọ, năm 2006.

                                      ( Ảnh của nhà báo Mai Thanh Hải )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét